Մայրի ՀԿ

Յուրաքանչյուր մարդ պետք է արժևորվի և հարգվի որպես անհատականություն:

Play Video

Մայրի ՀԿ

Մենք հավատում ենք որ՝

Հնարավոր է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնցում յուրաքանչյուր հատուկ կարիք ունեցող անձ կկարողանա արտահայտել իր անհատականությունը՝ հաղթահարելով զարգացման խոչընդոտները:

Ներառական ուսուցման և անհատական մոտեցման միավորումը նպաստում է երեխայի զարգացմանն ավելի, քան դրանց առանձին կիրառումը:

առաքելություն

Մենք հանձն ենք առնում՝

ԱՊԱՀՈՎԵԼ

Ապահովել պրոֆեսիոնալ կրթական աջակցություն և թրեյնինգներ:

ԱՋԱԿՑԵԼ

Աջակցել ներառական կրթության իրականացմանը. յուրաքանչյուր երեխայի՝ ներառյալ սոցիալապես անապահովներին և հատուկ կարիք ունեցողներին, ապահովել որակյալ և ամբողջական կրթություն:

ՍՏԵՂԾԵԼ

Ստեղծել հատուկ կարիքներով երիտասարդների և երեխաների համար սոցիալական ինտեգրման մշակութային կենտրոն, որը նրանց շուրջ կհամախմբի մանկավարժներին, ծնողներին և հասակակիցներին:

ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼ

Բարձրացնել հասարակական գիտակցությունը, աջակցությունն ու հոգատարությունը հատուկ կարիքներ ունեցող երիտասարդների և երեխաների նկատմամբ:

Հրավիրում ենք բոլոր հետաքրքրվողներին համագործակցելու: