Ձեր նվիրատվություններով կարող եք օգնել զարգացման յուրահատկություններով մարդկանց:

Բանկային հաշվեհամարներն են՝


24701-011-629800-10 ՀՀ ԴՐԱՄ


24701-011-629800-20 ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ


Արդշին Ինվեստ Բանկ ՓԲԸ