«Մայրի» ՀԿ-ի գործունեության հիմնական 5 ուղղություններն են՝

Ներառական կրթություն

Մենք մշակել և զարգացրել ենք արդյունավետ ներառական կրթության եղանակներ և մեթոդներ:

Բուժական մանկավարժություն

Մենք անցկացնում ենք անհատական դասընթացներ և զարգացնող ծրագրեր դպրոցի շրջանակներից դուրս մնացած հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների հետ։

Սոցիալ-ինտեգրման կենտրոն

Մենք պատրաստ ենք տալու հատուկ կարիքներով երիտասարդներին մասնագիտական հմտություններ, որոնք թույլ կտան նրանց ստեղծագործել և իրենց լիարժեք տեղը գտնել հասարակության մեջ։

Բուժական մանկավարժների մասնագիտական կրթություն եվ թրեյնինգներ

Մենք մշտապես աշխատում ենք բարձրացնել մեր աշխատակազմի պրոֆեսիոնալ մակարդակը թրեյնինգների և սեմինարների միջոցով, որոնք բաց են բոլոր հետաքրքրվող մանկավարժների, բժիշկների, այլ անձանց համար:

Աշխատանք ծնողների հետ

Մեր անձնակազմն ունի ծնողների հետ հաղորդակցվելու, նրանց հետ ախտորշման արդյունքները կիսելու, խորհրդատվության և համագործակցության մեծ փորձ: «Մայրի» ՀԿ-ի կողքին կա ծնողների մի մեծ խումբ, որը պատրաստ է աջակցել և ակտիվորեն մասնակցել մեր նախաձեռնություններին:

Հրավիրում ենք բոլոր հետաքրքրվողներին համագործակցելու: